Zarząd PTP Oddział w Bydgoszczy

Skład Zarządu

dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. - przewodniczący

dr Iwona Mandrzejewska-Smól - wiceprzewodnicząca

dr Tatiana Grabowska - skarbnik

dr Przemysław Zientkowski - sekretarz

dr Jolanta Nowak - członek

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

dr Katarzyna Wojciechowska - przewodnicząca

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw. - członek

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. nadzw. - członek

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00