Składki członkowskie

Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie wysokości składek. Członkowie PTP wnoszą opłatę członkowską w zależności od stopnia naukowego czy roli społeczno-zawodowej:

 

Profesor i Doktor habilitowany - 90,-zł,
Doktor - 60,- zł,
Magister - 30,-zł,
Emerytowani pedagodzy - 20,- zł.

 

Składki wpłacać należy do końca marca każdego roku na konto PTP:

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00