Publikacje

Zachęcamy członków PTP do publikowania artykułów w następujących czasopismach:

 

Forum oświatowe - półrocznik  - czasopismo ogólnopolskie, otwarte na wszystkie środowiska akademickie pedagogiki i nauk dla niej podstawowych, link http://www.wydawnictwo.dsw.edu.pl/index.php?id=1160

 

Przegląd Historyczno-Oświatowy - kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce.

 

Problemy Wczesnej Edukacji - półrocznik, wpisujący sie w  nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, link http://pwe.ug.edu.pl/index.html

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00