Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Bydgoszczy

PTP logo
PTP logo

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zostało założone w 1981 w Warszawie. Towarzystwo naukowe stawia sobie za cel rozwijanie i popularyzowanie nauk pedagogicznych, inspirowanie i koordynowanie badań oświatowych, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa.

 

Zarząd Główny

ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

www.ptp-pl.org

 

Oddział w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00