Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Slogan do wpisania

Serdecznie witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego - oddziału w Bydgoszczy!

o jednostce

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) (Polish Educational Research Association) jest Towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Towarzystwo powstało w 1981 roku, nawiązując do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania Towarzystwa byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: Profesor Wincenty Okoń i Profesor Bogdan Suchodolski.

Celem Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych oraz popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA, http://www.eera-ecer.de) i Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA, http://www.weraonline.org)

 

 

Kontakt

Oddział w Bydgoszczy
Przewodniczący Zarządu - dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
piotr.kostylo@ukw.edu.pl